Vilkår


INDEKS
Sothys nasjonale distributør:
Cosmenor AS, Solbråvn. 23, 1383 Asker, org.nr. 996047466MVA

Redaktør:
John Jakobsen, daglig leder i Cosmenor AS

Teknisk leverandør og Sothys sin nasjonale ansvarlige:
Cosmenor AS, Solbråvn. 23, 1383 Asker, org.nr. 996047466MVA, post@cosmenor.no, tel: +47 22 20 99 90

Databeskyttelse: I henhold til norsk lov

ANSVAR
Denne nettsiden er levert av Sothys nasjonale distributør.
Redaktør og teknisk leverandør for denne nettsiden er angitt over.

OPPHAVSRETT, VAREMERKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER
Selskapet SOTHYS PARIS (RCS PARIS 451 170 807) eier alle immaterielle rettigheter og personrettigheter knyttet direkte eller indirekte til hele eller deler av denne nettsiden, og som ikke er fri for rettigheter, særlig varemerker, opphavsrett og bilderettigheter, som holdes direkte av selskapet eller følger av tillatelse fra eier.

Sothys nasjonale distributør kan også eie de immaterielle rettigheter og personrettigheter knyttet til elementer i dette nettstedet, og som kanskje ikke er fri for rettigheter, særlig varemerker, opphavsrett og bilderettigheter, som holdes direkte av selskapet eller følger med tillatelsen av innehaver. Enhver bruk, uavhengig av metode (spesielt: nedlasting, reproduksjon, overføring eller representasjon), om dette er helt eller delvis av denne nettsiden, eller noen av dens elementer (spesielt: bilder, tekster, merker, logoer og domenenavn), for ethvert annet formål enn personlig og privat bruk for ikke-kommersielle formål, og uten skriftlig tillatelse fra SOTHYS PARIS eller COSMENOR, er strengt forbudt. Uautorisert bruk av noen av disse elementene utgjør en overtredelse som kan straffes ved lov. All autorisert bruk skal utføres i samsvar med lovene om opphavsrett, særlig hva gjelder henvisning til forfatteren av det gjengitte arbeidet.

BRUK AV INFORMASJON
Når du kontakter Sothys nasjonale distributør, deltar i en konkurranse eller svarer på spørreskjemaer, har du muligheten til å sende til Sothys nasjonale distributør, dine kontaktopplysninger samt dine personlige opplysninger. Sothys nasjonale distributør kan da bruke disse dataene for å holde deg bedre informert om Sothys®-produkter, lansere tilbud og å formidle informasjon relatert til konkurranser etc.

Du kan imidlertid velge å ikke gi noen opplysninger, noe som kan hindre deg i å få tilgang til bestemte funksjoner på nettstedet og / eller dra nytte av spesialtilbud.

Informasjonen som samles inn, vil bli beskyttet av Sothys nasjonale distributør, som vil bruke den utelukkende til interne formål. Ved å delta i en konkurranse godkjenner du imidlertid at Sothys nasjonale distributør, i tilfelle du vinner, kan publisere visse personlige opplysninger om deg på nettstedet.

I samsvar med databeskyttelsesloven har du rett til å få tilgang til, endre og slette alle data som gjelder deg, som du kan utøve ved å skrive eller sende e-post til Sothys sin nasjonale ansvarlige.

SERVICE
Du må også, i forbindelse med personlig informasjon som du kan få tilgang til via denne nettsiden (eksempelvis på konkurransesider), avstå fra å samle inn eller misbruke denne informasjonen og generelt fra å handle på noen måte som kan skade personvernet eller personers rykte.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER
Hvis du ikke aktivt bestemmer noe annet, så vil en cookie automatisk installeres i din nettleser når du besøker nettstedet vårt. En cookie er et sett av data som hjelper oss til å registrere informasjon om din bruk av nettstedet. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre brukervennlighet og funksjonalitet på nettstedet vårt, og for å hjelpe oss å gi deg bedre informasjon og tjenester kvalitet. Hvis du ikke vil at disse dataene skal samles inn kan du stille inn nettleseren din til å avvise alle cookies.

HYPERKOBLINGER
Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Sothys nasjonale distributør kan ikke holdes ansvarlig for utformingen eller innholdet som vises på eller nådd ved hjelp av disse nettstedene. Opprettelsen av hyperkoblinger til denne nettsiden er forbudt med mindre Sothys nasjonale distributør på forhånd har godkjent dette.

ANSVAR
Sothys nasjonale distributør bruker alle nødvendige midler for å gi deg oppdatert og bekreftet informasjon, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller mangler angående informasjonen som er gitt på nettstedet, og / eller tilstedeværelsen av virus eller noen malware på sin nettside. Sothys nasjonale distributør gir ingen eksplisitt eller stilltiende garanti for hele eller deler av nettstedet. Sothys nasjonale distributør kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader uavhengig av årsakene, opprinnelsen, naturen og konsekvensene som følge av bruken av eller manglende tilgang til dette nettstedet.

ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER
Disse vilkårene for tilgang til denne nettsiden og bruken av dette anses å være blitt akseptert uten forbehold av enhver besøkende på nettsiden etter deres publisering på nettet. Sothys nasjonale distributør informerer deg herved om at disse vilkårene og betingelsene kan endres når som helst, og slike endringer vil bli publisert på nettet og anses akseptert under de samme vilkårene som nevnt ovenfor.

LOVVALG
Disse vilkårene er underlagt norsk lov. Norske domstoler skal ha enekompetanse over enhver tvist som direkte eller indirekte angår tilgang til denne nettsiden eller bruken av den.

KONTAKT OSS
Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående disse vilkårene, vennligst skriv eller send en epost til Sothys nasjonale distributør.